Na jakim dystansie można wykonać przewiert horyzontalny?

Przewierty horyzontalne to nowoczesna metoda realizacji prac ziemnych, która umożliwia instalację różnego rodzaju infrastruktury pod powierzchnią ziemi bez konieczności przerywania ruchu drogowego czy niszczenia istniejącej zabudowy. Dzięki precyzji wykonania i minimalizacji wpływu na środowisko, przewierty sterowane horyzontalnie stanowią coraz popularniejszą alternatywę dla tradycyjnych metod budowlanych. Jak długie mogą być przewierty?

Czynniki wpływające na długość przewiertu horyzontalnego

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że długość przewiertu horyzontalnego zależy tak naprawdę od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj gruntu, w którym ma być wykonany przewiert. W przypadku gruntów spoistych, jak gliny czy iły, możliwe jest osiągnięcie większych odległości niż w przypadku gruntów niespoistych (piaski czy żwiry). Wynika to z faktu, że grunty spoiste lepiej utrzymują kształt wydrążonego kanału, ułatwiając kontrolowanie kierunku przewiertu.

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na długość przewiertu horyzontalnego jest technologia użyta do jego wykonania. Obecnie na rynku dostępne są różne metody przewiertów, m.in. HDD (Horizontal Directional Drilling) czy HAB (Horizontal Auger Boring), które pozwalają na wykonywanie prac na różnych odległościach. W przypadku technologii HDD, możliwe jest osiągnięcie nawet kilku kilometrów, podczas gdy metoda HAB jest stosowana głównie na krótszych dystansach, rzędu kilkuset metrów.

Zastosowanie przewiertów horyzontalnych w praktyce

Przewierty horyzontalne znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie instalacji podziemnych bez konieczności wykonywania wykopów, pozwalając na oszczędność czasu i zasobów oraz minimalizację wpływu na środowisko naturalne.

W przypadku budownictwa, przewierty horyzontalne są wykorzystywane do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych czy gazowych. Dzięki nim możliwe jest przeciągnięcie rur pod przeszkodami, rzekami, drogami czy torami kolejowymi, bez konieczności ich przekopywania. W energetyce natomiast przewierty horyzontalne pozwalają na układanie kabli wysokiego napięcia czy rurociągów transportujących ropę czy gaz na dużą odległość.

Wróć do bloga