Maszyny wykorzystywane w przewiertach sterowanych

Wykonywanie przewiertów horyzontalnych, w tym przewiertów pod drogami, które potrzebne są do realizowania podziemnych instalacji, może odbywać się z wykorzystaniem maszyn sterowanych. Jedną z najpopularniejszych marek maszyn do robót podziemnych jest amerykańska marka pod nazwą handlową Ditch Witch, z których również korzystamy.

Maszyny do układania rur bez wykopywana roboczych rowów

Maszyny sterowane pozwalają na wykonywanie instalacji metodą bezwykopową. Przewierty sterowane to robocza nazwa przewiertów wykonywanych maszynami typu wiertnica horyzontalna, którą możemy kierować dokładnie na podstawie projektu. Planujemy dokładnie tzw. trasę, docelowe ułożenie elementów instalacji, czyli rur. Dziś instalacje wodne i kanalizacyjne realizujemy przede wszystkim z rur PE, czyli trwałego polietylenu. Poszczególne elementy mogą być łączone np. za pomocą zgrzewania doczołowego. Maszyny do przewiertów sterowanych są wyposażone w czujniki, które pozwalają na dokładną kontrolę pracy, trajektorii, monitorowanie trasy, a także wykrywanie ewentualnych przeszkód i korygowanie wierceń.

Najważniejsze zalety prac z maszynami sterowanymi przy wykonywaniu przewiertów

Zastosowanie maszyn sterowanych do wykonywania przewiertów pozwala na zminimalizowanie naruszenia terenu, na którym będzie prowadzona instalacja. Wiercenia nie są uciążliwe, przy czym są szybkie, precyzyjne i opłacalne. Maszyny do przewiertów pozwalają na realizację bardzo długich instalacji w krótkim czasie, przy czym dzięki nowoczesnym metodom pomiarowym możemy osiągnąć bardzo dokładne trasy. Dokładność w tym przypadku to nawet kilka centymetrów. Sprzęt nie jest tani, a obsługa wymaga profesjonalnej wiedzy, przy czym z każdej perspektywy skorzystanie z usług wykonania odwiertów w sposób bezinwazyjny się opłaca.

Wróć do bloga