Jak przeciska się przewody pod drogami?

Bezwykopowe przewierty sterowane to innowacyjne rozwiązanie stosowane w budownictwie drogowym i inżynierii lądowej. Technika ta umożliwia instalację różnorodnych przewodów i rur bez konieczności prowadzenia wykopów na powierzchni drogi. W artykule omówimy szczegółowo, jak przebiega proces przeciskania przewodów pod drogami.

Technologie stosowane w bezwykopowych przewiertach sterowanych

Bezwykopowe przewierty sterowane opierają się na zaawansowanych technologiach, które pozwalają na precyzyjne prowadzenie przewodów pod istniejącą infrastrukturą drogową. Jedną z najpopularniejszych metod jest HDD (Horizontal Directional Drilling), czyli horyzontalne wiercenie kierunkowe. Proces ten rozpoczyna się od wykonania pilotażowego otworu, a następnie poszerzania go do pożądanej średnicy.

Innym często stosowanym rozwiązaniem są mikrotunele, które pozwalają na wykonanie przecisków pod drogami i instalację przewodów o mniejszych średnicach. Mikrotuneling to technika polegająca na wykorzystaniu miniaturowych tarcz wiertniczych, wprowadzanych do gruntu pod powierzchnią drogi. Ten sposób jest szczególnie efektywny w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie tradycyjne metody wykopowe byłyby zbyt inwazyjne.

Korzyści z zastosowania bezwykopowych przewiertów sterowanych

Zastosowanie bezwykopowych przewiertów sterowanych znacząco ogranicza potrzebę prowadzenia prac ziemnych, minimalizując zakłócenia w ruchu drogowym oraz redukując hałas i zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu mieszkańcy i użytkownicy dróg mogą cieszyć się nieprzerwaną codzienną aktywnością bez utrudnień związanych z robotami budowlanymi.

Ponadto, technologia ta pozwala na precyzyjne układanie przewodów w trudnych warunkach geologicznych, m.in. na obszarach o złożonej strukturze podłoża. Przeciski pod drogami realizowane w ramach bezwykopowych przewiertów sterowanych zapewniają także większą trwałość i odporność instalowanych przewodów na uszkodzenia mechaniczne. To z kolei przekłada się na dłuższą żywotność infrastruktury podziemnej oraz zmniejszenie kosztów jej utrzymania i napraw.

Wróć do bloga